Politica de confidențialitate

Protecția datelor cu caracter personal/confidențialitatea

În calitate de proprietar al websitului www.fratelli.md, Grandhoreca SRL Adresa bd. Dacia 28/4 , telefon 079994010, Cod fiscal 1014600005892,  Email grandhoreca.md@gmail.com se angajează să păstreze caracterul confidențial al informației furnizate de către Dvs. la accesarea și înregistrarea pe site, și repsectă cu strictețe Legea Nr. 133 din 08-07-2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

Termenii şi expresiile utilizate:

 • date cu caracter personal – orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau serie de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, păstrarea, restabilirea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;
 • operator – persoana fizică sau persoana juridică de drept public sau de drept privat, inclusiv autoritatea publică, orice altă instituţie ori organizaţie care, în mod individual sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal prevăzute în mod expres de legislaţia în vigoare;
 • consimţământul subiectului datelor cu caracter personal – orice manifestare de voinţă liberă, expresă şi necondiţionată, în formă scrisă sau electronică, conform cerinţelor documentului electronic, prin care subiectul datelor cu caracter personal acceptă să fie prelucrate datele care îl privesc;

Atunci când parcurgeți și utilizați acest site, acceptați implicit și necondiționat politicile respective de confidențialitate. Noi ne rezervăm dreptul de a le actualiza în orice moment, fără o notificare prealabilă. Modificările operate vă sunt opozabile din momentul publicării acestora pe site. Compania noastra prelucrează datele dvs.– client cu caracter personal, colectate direct dar și prin mijloace automatizate/manuale.

Orice informație înregistrată este destinată utilizării de către compania noastră, în calitate de operator, și urmează să fie comunicate numai către: autorități publice centrale/locale, organe de urmărire penală, autoritatea judecătorească, providerul de servicii IT care asigură funcționalitatea acestui site și alte instituții abilitate de lege să solicite informații, firme de curierat, procesator de plăți, etc.

Controlul asupra conformităţi prelucrării datelor cu caracter personal cu cerinţele se efectuează de către Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (în continuare – Centru), care acţionează în condiţii de imparţialitate şi independenţă.

Subiectul datelor cu caracter personal are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele cu caracter personal care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care legea stabileşte altfel. Dacă opoziţia este justificată, prelucrarea efectuată de operator nu mai poate viza aceste date.

Subiectul datelor cu caracter personal are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care îl vizează să fie prelucrate pentru prospectare comercială. Operatorul sau persoana împuternicită de către operator este obligată să informeze subiectul despre dreptul de a se opune unei astfel de lucrări înaintea dezvăluirii către terţi a datelor sale cu caracter personal.

În caz de încălcare și nerespectare a acestui drept de către operator, aveți posibilitatea de a vă adresa Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal cu sediul în mun. Chisinau, str. Serghei Lazo nr. 48, cod poștal MD-2004,la adresa de email centru@datepersonale.md sau la numărul de telefon(022) 820 801.

Informațiile personale de identificare ale dvs.–client nu vor fi vândute, schimbate, transferate sau date oricărei alte societăți, indiferent de motive, fără consimțământul expres în acest sens. Toate acestea nu includ părțile terțe de încredere, care ne asistă în operarea site-ului nostru din punct de vedere tehnic, atâta timp cât acestea păstrează confidențialitatea informațiilor. Prin utilizarea acestui website dvs.-client acceptați politica noastra de confidențialitate, iar datele personale sunt utilizate întrucât vă exprimați acordul în acest sens, în conditiile în care dvs.-client nu vă exercitați un alt drept care să anuleze scopul acestui consimțământ.

Comunicarea de evenimente și acțiuni comerciale

Compania noastră poate derula în orice moment campanii de publicitate și/sau acțiuni comerciale în orice secțiune din site.Campaniile si acțiunile promoționale derulate de noi nu necesită acordul utilizatorilor site-ului. Orice modificare a elementelor incidente campaniilor de publicitate și/sau promoțiilornu necesită acordul prealabil al dvs.- utilizator și poate fi realizată în orice moment de către compania noastră, fără vreo informare prealabilă.

În orice relație contractuală dezvoltată de dvs.- client cu terțe societăți/persoane fizice prin intermediul site-ului dvs. și terții sunt responsabili exclusiv.Compania noastră nu răspunde pentru nicio pierdere, de nicio natura, și pentru niciun prejudiciu, de orice fel, rezultate din astfel de relații sau rezultate din prezenta unor astfel de terțe societăți în cadrul campaniilor publicitare publicate pe site-ul nostru.

Politica privind COOKIE-URILE

Un cookie este un fragment mic de informații pe care un site web solicită browser-ului dvs. să le stocheze pe computerul dvs.-client, mobil sau pe alte dispozitive electronice prin care accesati internetul. Site-ul nostru web utilizează cookie-urile îndeosebi în scopurile următoare:

 • pentru reținerea preferințele individuale ale dvs.-utilizator;
 • pentru asigurarea unei funcționari bune a site-ului web și sporirea performanțelor acestuia;
 • pentru va ajuta pe dvs-utilizator să efectuati diverse activități fără a trebui să reintroduceti informații atunci când navigati de la o pagină la alta sau când reveniti pe site mai târziu;
 • pentru publicitate online bazată pe comportament, dar și pentru a afișa reclame relevante pentru ceea ce dvs.- utilizattor ati căutat în trecut.

Nu vom utiliza cookie-uri în alte scopuri decât cele arătate în prezenta politică.

Dvs.-utilizatori puteți controla și/sau șterge cookie-urile după cum doriți. Aveti posibilitatea sa ștergeți toate cookie-urile care sunt deja stocate pe computerul dvs., putand configura majoritatea browsere-lor să împiedice stocarea cookie-urilor. In situatia in care veți proceda astfel, este posibil să fiți nevoit/a să ajustați manual anumite preferințe de fiecare dată când vizitați un site, iar anumite servicii și funcționalități este posibil să nu funcționeze. De asemenea puteți bloca/dezactiva cookie-urile în setările browser-ului dvs. web. In cazul in care utilizati setarile de blocare pentru a bloca toate cookie-urile, chiar si pe cele esențiale, este posibil să nu puteți accesa în întregime sau parțial site-ul nostru, deoarece unele cookie-uri pot fi strict necesare pentru funcționarea site-ului web. Compania noastra foloseste cookie-uri strict necesare, intrucat avem necoie de o buna funcționare și operare a site-ului nostru web. Cu titlu de exemplu: cookie-uri care vă permit să vă autentificați în zone securizate ale site-ului nostru web și care ne sunt necesare pentru administrarea sistemului și pentru prevenirea activităților frauduloase.

Cookie-uri de performanță a site-ului, cele care ne ajuta să recunoaștem, să numărăm vizitatorii și să aflăm modalitățile în care vizitatorii navighează pe site-ul nostru web. Acest tip de cookie-uri ne ajută să perfecționăm experiența de navigare a utilizatorilor pe site-ul nostru web, astfel încât aceștia să poată găsi mai ușor informațiile pe care le caută.

Cookie-uri de funcționalitate, pe care le utilizam sa recunoaștem utilizatorii care revin pe site-ul nostru web. Aceste cookie-uri ne ajută să personalizăm conținutului site-ului nostru web pentru dvs. și să ne amintim preferințele dvs.

Cookie-uri de direcționare și publicitate, cele care înregistrează vizita dvs.-utilizator pe site-ul nostru web, paginile pe care le-ați vizualizat, articolele pe care le-ați vizualizat și link-urile pe care le-ați urmat. Pe acestea le utilizam pentru a face ca publicitatea afișată pe site-ul nostru web să fie mai relevantă în raport cu interesele dvs., pe care le-am identificat în baza paginilor/link-urilor vizitate și articolelor citite. De aceste informatii pot beneficia toti tertii cu care avem contracte

Vă supunem atentiei că terțele părți (inclusiv, de exemplu, rețelele de publicitate și furnizorii de servicii externe precum cele de analiză a traficului web) pot utiliza și ele cookie-uri și/sau pot accesa datele colectate de cookie-urile de pe site-ul web.

De fiecare dată când site-ul nostru web introduce un nou cookie administrat fie de compania noastră, fie de o terță parte,veți primi o înștiințare pe site, inclusiv un link la prezenta politică și vi se va oferi și opțiunea de a dezactiva respectivul cookie.

Termeni si conditii website

Website-ul www.fratelli.md (denumit în continuare “website”) este proprietatea Grandhoreca SRL (denumită în continuare “Fratelli”), cu sediul social în Adresa bd. Dacia 28/4 , telefon 079994010, Cod fiscal 1014600005892 Email grandhoreca.md@gmail.com

Website-ul a fost realizat în scopul de a asigura, în mod gratuit, tuturor celor interesați, infomații despre magazinele, evenimentele, acțiunile comerciale și serviciile oferite de “Fratelli”, pe teritoriul Republicii Moldova. Site-ul reprezinta un instrument de prezentare a serviciilor, magazinelor, acțiunilor comerciale și evenimentelor oferite de “Fratelli”, prin accesarea/utilizarea acestuia. Alte servicii care vor fi implementate, în timp, în cadrul site-ului sunt supuse acelorași conditii, în afară de cazul în care acestea nu au condiții de folosire distinct formulate.

Conținutul si utilizarea website-ului

Fratelli, definește prin “conținut” toate informațiile cuprinse în site sub formă de software, fișiere audio sau video, imagini statice, text, date, grafice, simboluri, elemente de grafică WEB programe si orice alte date.

Conținutul website-ului este proprietatea “Fratelli”, iar acesta poate fi vândut, difuzat, preluat sau revândut numai cu acordul scris al “Fratelli”. Conținutul website-ului este protejat de legislația privind dreptul de autor și drepturile conexe. Folosirea fără acordul “Fratelli” a oricăror elemente din conținutul site-ului atrage răspunderea civilă și/sau penală a utilizatorului, conform legilor în vigoare din RM.

Comunicările oricăror informații sau date sub formă de text, mesaj, imagine, fișier audio și/sau video sau orice alt tip de material, indiferent de modalitatea de publicare sau transmitere a acestora (public sau individual), de către orice persoană fizică/ juridică, alta decât “Fratelli” se realizează pe răspunderea exclusivă a persoanei care este sursa acestor materiale, iar “Fratelli” nu este în niciun fel răspunzător de conținutul sau modalitatea de publicare a acestora.

În cazul trimiterii sau afișării unor documente sau materiale, utilizatorul conferă “Fratelli” dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit și irevocabil de a folosi, adapta, modifica, produce, traduce, publica, dar și dreptul de a prezenta aceste conținuturi. Utilizatorul răspunde pentru toate documentele sau materialele pe care le afisează pe website, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestora, să nu se cauzeze prejudicii niciunei persoane fizice/juridice.

Utilizatorilor site-ului nostru le este interzis să foloseasca atât website-ul cât și serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestuia, în scopul încărcării, publicării, descărcării sau transmiterii oricăror informații al căror conținut nu este legal, încalcă drepturile de proprietate intelectuală, conține viruși, tulbură viața privată a altor persoane, conține texte vizând diverse campanii de promovare, email-uri în masă sau orice altă formă de spam, este contrar bunelor moravuri sau ordinii publice(de exemplu: este amenințător, abuziv, defaimator, ofensator, vulgar, obscen, afectează dreptul la intimitate al altor persoane, îndeamnă la violență sau la ură rasială, etnică ori are un caracter intimidant) “Fratelli” își rezervă dreptul de a adăuga noi reguli și restricții sau de a modifica, în orice moment în conținutul site-ului. “Fratelli” nu își asumă răspunderea pentru:

 • întârzierile sau imposibilitate de accesare/utilizare a site-ului; modificarea, întreruperea sau suspendarea website-ului, în tot sau în parte; modificarea sau ștergerea materialelor publicate pe website.

Fratelli își rezervă dreptul de a actualiza sau modifica orice serviciu sau drept de utilizare al oricărui serviciu, în orice moment, fără o informare prealabilă.

Înregistrarea pe website și utilizarea/accesarea site-ului www.fratelli.md

Pentru utilizarea serviciilor oferite de website-ul nostru în cazurile în care este necesară completarea unui formular de înscriere, obținerea unui “nume de utilizator” și a unei parole, crearea unui cont etc. – utilizatorii sunt obligați să furnizeze doar date adevarate, complete și exacte așa cum este indicat și în formularul de înregistrare și să reînnoiască, atunci când situația o cere, datele de înregistrare pentru a fi adevarate, complete si exacte.

Utilizatorilor le este interzis să furnizeze o adresă falsă de e-mail sau să transmită, în mod nelegitim, mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități.

În situația accesării neautorizate a contului său, a nerespectării de către terți și utilizatori a modului legal de utilizare a website-ului, “Fratelli” nu își asumă nici-o responsabilitate față de consecințele de orice natură care pot apărea.

Pentru orice furnizări de informații care nu sunt conforme cu realitatea, incomplete sau inexacte, aceste condiții sunt aplicabile și în cazul participării/înregistrării utilizatorilor la campaniile promoționale/acțiunile comerciale organizate și prezentate în cadrul website-ului de către “Fratelli” sau partenerii acestuia. Utilizarea website-ului www.fratelli.md de către utilizatori se realizează pe propria răspundere a acestora.

Fratelli nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe acest website. Răspunderea pentru aceste website-uri o poartă în întregime proprietarii acestora. Prin accesarea/utilizarea website-ului www.paradyz.md, toți utilizatorii/vizitatorii confirmă în mod expres faptul că au luat cunoștință și sunt de acord cu următoarele:

 • website-ul și orice software folosit în legătură cu serviciile sale conțin informații confidențiale și sunt protejate în conformitate cu legislația ce privește dreptul de proprietate intelectuală, industrială etc.
 • orice conținut din cadrul campaniilor publicitare, al comunicărilor sau orice alte informații publicate pe site sunt protejate în conformitate cu dreptul de proprietate intelectuală, industrială etc.
 • să nu modifice, vândă, distribuie, cedeze, utilizeze, împrumute sau să creeze materiale derivate bazate pe serviciile, programele, materialele utilizate în cadrul site-ului, doar dacă nu este stipulat altfel, în mod expres, pe website, de “Fratelli”.

Anularea/limitarea dreptului de accesare/utilizare a website-ului

Fratelli își rezervă dreptul să întrerupă furnizarea website-ului (parțial sau integral), oricând, fără obligativitatea notificării prealabile sau informării.

Fratelli își rezervă dreptul de a șterge/anula, în orice moment, fără obligativitatea notificării prealabile, orice cont și/sau de a limita accesul oricărui utilizator la contul său și/sau la site (fără să aibă însă caracter limitativ dacă constată încălcarea de către utilizatori a termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului, în cazul apariției oricăror probleme de natură tehnică, securitate etc.).

Fratelli poate restricționa dreptul utilizatorilor site-ului în cazul în care conținutul afișat de către aceștia este nelegal, tulbură în vreun fel viața privată a altor persoane, încalcă drepturile de proprietate intelectuală, conține viruși, texte vizând diverse campanii de promovare, email-uri în masă sau orice altă formă de spam, este amenințător, abuziv, vulgar, obscen, defaimator, ofensator afectează intimitatea altei persoane, îndeamnă la ură etnică sau rasială, ori este intimidant.

Copyright (drepturi de autor si drepturi conexe)

Întregul conținut de pe acest website (care include, dar nu se limitează la): texte, grafice, fotografii, produse, coduri, idei, poze, video, sunete sunt proprietatea “Fratelli” (denumita în continuare compania), cu urmatoarele date de identificare: sediul social în Chișinău, Adresa bd. Dacia 28/4 , telefon 079994010, Cod fiscal 1014600005892 Email grandhoreca.md@gmail.com

Compania nu garantează că website-ul și conținutul acestuia nu conține erori sau că întregul conținut este 100% corect și valid. Clienții noștri au dreptul de a copia și printa conținutul website-ului sau porțiuni din acesta pentru unicul scop de a plasa o comanda în cadrul companiei noastre. Este interzisă preluarea conținutului de pe acest website în scopuri comerciale.

Garanții

Website-ul este furnizat de către Grandhoreca SRL  sub forma sa actuală pe o baza “așa cum este” și “atît cât este disponibil” fără nici un tip de garanții, exprimate sau interpretate. Compania noastră nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise de la noi sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător.

Utilizatorul foloseste site-ul pe riscul propriu, iar compania noastra nu răspunde pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informatiilor de pe site.

Compania noastră nu răspunde de omisiunile sau erorile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site. Compania nu garantează pentru conținutul și utilizarea acestui site. Informațiile publicate corespund realității la momentul cand acestea sunt înscrise pe site sau când sunt actualizate diverse pagini ale site-ului.